LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Inwentaryzacja dzików

W dniach 24-26 października 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyła się inwentaryzacja dzików.

Zgodnie z decyzją dyrektora generalnego LP akcja liczenia dzików odbyła się w tym samym okresie we wszystkich nadleśnictwach jednej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. 

Liczenie odbyło się na 10 proc. powierzchni leśnej nadleśnictwa oraz na wybranych fragmentach upraw kukurydzy i innych siedlisk chętnie zajmowanych przez te zwierzęta jesienią.

W prace związane z inwentaryzacją w Naszym nadleśnictwie zaangażowanych było ponad 50 osób - leśników oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego. Wyniki inwentaryzacji mają być znane już na początku listopada. Liczenie zwierząt miało m.in. związek z doniesieniami o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF).

,,Z roku na rok rośnie liczebność nie tylko dzików, ale także zwierzyny płowej w polskich lasach. Z danych stacji w Czempiniu wynika, że liczba saren, które są najpowszechniejsze wśród zwierzyny płowej, jest szacowana na 860 tys. sztuk. Chociaż jeszcze na przełomie 2010 i 2011 r. było jej ok. 750 tys. sztuk. Podobnie jest z liczebnością jeleni. Według wyliczeń stacji sześć lat temu było nich niecałe 160 tys. osobników, obecnie jest ich ponad 180 tys

Jak zauważa Diana Piotrowska, rzecznik PZŁ, zwiększająca się liczba zwierzyny  świadczy o racjonalnie prowadzonej gospodarce łowieckiej. - To jednak przekłada się na kwotę rekompensat, które związek wypłaca rolnikom. Jest to jedno z najpoważniejszych obciążeń, ponieważ rocznie na wypłatę odszkodowań dla rolników przeznaczamy ok. 65 mln zł - mówi Diana Piotrowska. I dodaje, że w większości przypadków były to szkody wyrządzone przez dziki."

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w inwentaryzacji dzików,

Darz bór!