LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

MAŁA RETENCJA W LEŚNICTWIE OCHLA

Zakończono prace w ramach inwestycji "Odbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych w leśnictwie Ochla"

Nadleśnictwo Zielona Góra zakończyło prace budowlane pod nazwą „ODBUDOWA I MODERNIZACJA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W LEŚNICTWIE OCHLA” w ramach „KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU ADAPTACJI LASÓW I LEŚNICTWA DO ZMIAN KLIMATU - MAŁA RETENCJA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE EROZJI WODNEJ NA TERENACH NIZINNYCH-MRN2”.

Zasadniczym i podstawowym celem projektowanej inwestycji było powiększenie aktualnych zasobów wodnych oraz powiększenie wielkości retencji wodnej na przedmiotowym leśnym odcinku cieku Pustelnik do założonej przez Inwestora – Nadleśnictwo Zielona Góra wielkości łącznej ok. 11 800 m3.

Zakres prac obejmował odcinek około 1300m cieku, a powierzchnia inwestycji to około 3,9 ha.

Zbiornik nr 2 z mnichem spiętrzającym poziom wody, fot. Nadleśnictwo Zielona Góra

W ramach inwestycji wybudowano budowle piętrzące i zatrzymujące wodę, takie jak:

  • progi – przelewy kamienne i drewniano-kamienne spiętrzające wodę na cieku do wysokości maksymalnej 0,95m,
  • mnich – spiętrzający wodę na jednym ze zbiorników do wysokości maksymalnej 2,5m,
  • groble – groble ziemne dwóch zbiorników umocnione murem oporowym z kamienia o wysokości minimum 50cm powyżej poziomu wody wraz z przepustami.

Odtworzono rowy i cieki przez ich odmulenie, pogłębienie oraz trwałe umocnienie.

Próg spiętrzający na cieku, fot. Nadleśnictwo Zielona Góra

Powstały obiekty infrastruktury turystycznej służące lokalnej społeczności - kładki nad ciekiem wodnym w miejscach istniejących szlaków, schody, umocnione tłuczniem ścieżki, drewniane barierki czy łaty wskazujące aktualny poziom wody w zmodernizowanych zbiornikach. Dodatkowo na terenie inwestycji wywieszono 50 budek lęgowych dla ptaków.

Wyremontowana ścieżka i kładka nad ciekiem, fot. Nadleśnictwo Zielona Góra

Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 100 000 zł, który został współfinansowany w ok. 50% ze środków pochodzących z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Wzdłuż cieku Pustelnik nadleśnictwo planuje w najbliższym czasie rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz edukacyjnej.

Łata wskazująca aktualny poziom wody na zbiorniku nr 1, fot. Nadleśnictwo Zielona Góra