LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Lasów 2017

21 marca jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Lasów, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które w tym roku obchodzone jest pod hasłem „Lasy i energia".

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów jest poświęcony lasom jako źródłu energii. Właśnie zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu, jako źródła energii odnawialnej. Nadal, jak informują przedstawiciele FAO, prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywana do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.