LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, iż prowadzi postępowanie.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Prace remontowo-konserwacyjne w budynku socjalnym (nr inw. 109/1613) szkółki leśnej Ochla”.

Zakres prac, które należy wykonać to m.in.: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, malowanie tynku elewacji, malowanie podbitki i elementów drewnianych dachu, remont podestów wejściowych, remont drzwi zewnętrznych oraz drobne naprawy w budynku. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja techniczna tj.: przedmiar robót (załącznik nr 2) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3).