LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza zamówienie pn. ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2020". Dostęp do dokumentów można uzyskać pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_zielona_gora/zamowienia_publiczne/pg_201910250387237685187.