LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Położenie

Nadleśnictwo Zielona Góra jest jednym z dwudziestu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Położone jest ono na terenie powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego oraz powiatu grodzkiego Zielona Góra. Swoim zasięgiem Nadleśnictwo obejmuje 4 gminy: Czerwieńsk, Świdnicę, Dąbie, Krosno Odrzańskie oraz miasto Zieloną Górę. Podzielone jest ono na 10 leśnictw, przy czym zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 31287 ha, a powierzchnia lasów i innych gruntów pozostających w zarządzie to 17 300,89 ha.

 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Regionalizacja Przyrodniczo-Leśna IBL 1990) Nadleśnictwo Zielona Góra położone jest w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej (III), Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego (III.6), Mezoregionie Ziemi Lubuskiej (III.6.a).
 
Położenie Nadleśnictwa Zielona Góra wg podziału na regiony fizyczno-geograficzne (Kondracki 2002) przedstawia się następująco: 
 • Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31)
  • Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie (315)
   • Makroregion: Pradolina Warciańsko-Odrzańska (315.6), Mezoregion: Dolina Środkowej Odry (315.61), Kotlina Kargowska (315.62)
   • Makroregion: Wzniesienia Zielonogórskie (315.7), Mezoregion: Wysoczyzna Czerwieńska (315.73), Wał Zielonogórski (315.74) 
  • Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318)
   • Makroregion: Obniżenie Milicko-Głogowskie (318.3), Mezoregion: Nowosolskie (318.31) 
 
Długość granic Nadleśnictwa Zielona Góra wynosi 93,368 km.
 
Przez obszar terytorialnego zasięgu nadleśnictwa przebiegają następujące ważniejsze drogi:
1. Droga krajowa nr 27 Zielona Góra - Żary
2. Droga krajowa nr 32 Zielona Góra – Gubinek
3. Droga wojewódzka nr 279 Nietków – Świdnica - Ochla
4. Droga wojewódzka nr 280 Zielona Góra – Czerwieńsk - Brody
5. Droga wojewódzka nr 281 Zielona Góra – Wysokie
 
Poza wymienionymi wyżej drogami głównymi istnieje gęsta sieć dróg lokalnych różnej szerokości i jakości nawierzchni, łączących poszczególne miejscowości i przysiółki.
 


Wyświetl większą mapę