LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Szukamy pierwiosnków

Poszukujemy uczestników do największego projektu, dotyczącego obserwacji pierwiosnków lekarskich w 2021 roku!

Wyjdź na łono natury, znajdź pierwiosnka lekarskiego, zajrzyj do wnętrza kwiatu i podziel się znaleziskiem z innymi!

Wspólnie zebrane informacje o pierwiosnku lekarskim dadzą nam wgląd w sytuację tej rośliny łąkowej i gatunki o podobnych wymaganiach siedliskowych.

Pierwiosnkiem lekarskim interesował się już Karol Darwin, twórca teorii ewolucji. Badając pierwiosnka lekarskiego jako  roślinę łąkową, mamy nadzieję nie tylko zdobyć wiedzę o tym  gatunku, ale też lepiej poznać status gatunków pokrewnych. Wielu z Was słyszało o organizmach modelowych przeważnie wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych, takich jak szczury, muszki owocówki czy drożdże piekarskie. Pierwiosnek lekarski jest takim naszym gatunkiem modelowym.

Wspólnie zebrane informacje o pierwiosnku lekarskim pozwolą nam zdobyć wiedzę o stanie tej rośliny i innych gatunków łąk i muraw. Dzięki tym danym będziemy w stanie ocenić wpływ transformacji krajobrazu na pewne ważne aspekty bioróżnorodności. Pierwiosnki mogą na przykład wskazać, czy biotopy, w których rosną, są w dobrym stanie, czy też ich jakość się pogarsza.

Pierwiosnek lekarski to kwiat różnosłupkowy, co oznacza, że możemy spotkać dwa różne typy kwiatów u różnych osobników. Nazwijmy je typem S i typem L. Patrząc z góry na typ S, można wyraźnie zobaczyć pięć główek pręcików, natomiast w typie L na zewnątrz widać tylko jedno znamię słupka (patrz zdjęcie). W typie S żeński organ płciowy, czyli słupek, jest krótki i ukryty w koronie kwiatu, męskie organy płciowe (pręciki) zaś są dłuższe i widoczne z góry. W typie L żeński organ płciowy jest długi i widoczny z zewnątrz, natomiast męskie organy płciowe są krótkie i ukryte w koronie.

                           typ L                                                                                                                typ S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.nurmenukk.ee/ .