LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA PRAC GOSPODARCZYCH NA TERENIE LEŚNICTWA OCHLA

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, że w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, zgodnie z Planem Urzadzania Lasu na lata 2021-2030, przystąpiono do wykonania prac na terenie leśnictwa Ochla w sąsiedztwie miasta Zielona Góra oddział 926A -c (powierzchnia ok. 1.69ha) oraz Wilkanowa w oddziale 893 -c (powierzchnia 2.77ha).

926A -c drzewostan zostanie usunięty na powierzchni ok. 1.18ha, pozostanie pół hektarowa kępa drzew do naturalnego rozkładu.

893 -c jest to pierwszy etap przebudowy drzewostanu akacjowego, drzewostan zostanie usunięty na powierzchni ok. 1.40ha.

W związku z prowadzonym pozyskaniem drewna do momentu zakończenia prac obowiązuje zakaz wstępu na ww. wydzielenia.

Nadleśnictwo w ciągu najbliższych dwóch lat odnowi powierzchnie młodym pokoleniem drzew.

Więcej informacji można uzyskać u leśniczego leśnictwa Ochla Pani Dagmary Michalskiej - tel. 509560711