Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Dzięki współpracy ze szkołami na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra odbywają się ciekawe i zróżnicowane tematycznie edukacyjne zajęcia terenowe. Największym zainteresowaniem cieszą się ćwiczenia prowadzone na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Do Wieży” oraz na terenie małego arboretum im. Jana Skrzetuskiego, przylegającego do budynku Nadleśnictwa, a także akcje i imprezy okolicznościowe. Co rok Nadleśnictwo organizuje konkurs edukacyjny „Żyj z Przyrodą w Zgodzie”. Jak dotąd największą grupę uczestników edukacji leśnej stanowili uczniowie szkół podstawowych z nauczycielami.

Dla wszystkich pragnących zgłębić tajemnice przyrody i czynnie wypocząć w lesie, przygotowano:
  • ścieżkę dydaktyczną „Do Wieży", prowadzącą dwoma niezależnymi szlakami do zabytkowej murowanej wieży przeciwpożarowej zbudowanej na najwyższym wzniesieniu tych okolic, Kosowej Górze. Ścieżkę można zwiedzać w towarzystwie przewodnika, który w ciekawy sposób przedstawia zagadnienia na niej ukazane. Jeden ze szlaków rozpoczyna się w pobliżu siedziby Nadleśnictwa, przy której znajduje się miniarboretum gatunków iglastych, stanowiące integralną część ścieżki. Inna droga, prowadząca od Amfiteatru w okolicach ul. Zawadzkiego „Zośki" w Zielonej Górze, zaopatrzona została w ciekawe tablice edukacyjne. Oba szlaki ścieżki mają łącznie około 5 kilometrów długości i są tłumnie odwiedzane przez dzieci i młodzież.
  • plac edukacyjny przy siedzibie Nadleśnictwa (tzw. miniarboretum gatunków iglastych), gdzie (w znajdującej się w pobliżu salce edukacyjnej) odbywają się zajęcia. 
 
Oprócz spotkań na ścieżce, leśniczowie mają kontakt z dziećmi w trakcie pogadanek przeprowadzanych w szkołach oraz podczas akcji ekologicznych typu „Sprzątanie Świata", „Dzień Ziemi" itp. Na stałe do kalendarza imprez o charakterze edukacyjnym wszedł konkurs „Żyj z przyrodą w zgodzie" organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 15 w Zielonej Górze.