Aktualności Aktualności

Powrót

Inwentaryzacja zwierzyny w Nadleśnictwie Zielona Góra

Inwentaryzacja zwierzyny w Nadleśnictwie Zielona Góra

W dniach 3-5 marca odbyła się na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra inwentaryzacja zwierzyny. Liczenie przeprowadzono metodą bezpośrednią - liczenia tyralierą, na 17 wylosowanych powierzchniach (niewielkich fragmentach lasu). Metoda ta polega na tym, że każdą z powierzchni otacza się wokół nieruchomymi obserwatorami, po czym tyraliera rusza na umówiony sygnał i wszyscy liczą zwierzęta opuszczające obszar liczenia. Ponieważ zwierzęta zawsze przechodzą między dwoma uczestnikami, ten uczestnik będzie podawał wynik liczenia, który ma zwierzęta ze swojej lewej strony.

Na podstawie wyników z inwentaryzacji można poznać tendencje w danej populacji: jakie są zagęszczenia gatunków, czy zwierząt przybywa, w jakiej są kondycji. Na podstawie tej wiedzy przygotowuje się roczne plany łowieckie, które są podstawą prowadzenia gospodarki łowieckiej w obwodzie łowieckim. W planach określa się między innymi wpływ zwierząt na środowisko naturalne, uprawy rolne. Umieszcza się w nich także elementy zagospodarowania łowieckiego obwodów, czy plany odstrzału zwierzyny.

Łączna powierzchnia poddana inwentaryzacji zwierzyny obejmowała 10% ogólnej powierzchni nadleśnictwa. W inwentaryzacji brali udział pracownicy Nadleśnictwa wraz z przedstawicielami kół łowieckich: Bór, Dąb, Drop, Knieja, Jeleń, Leśnik, Ostoja.

Najczęściej obserwowanym gatunkiem była sarna. Nie zabrakło jeleni, dzików, zajęcy i lisów.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w inwentaryzacji zwierzyny,

Darz Bór!


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy