Aktualności Aktualności

Powrót

Zmiany kadrowe w Nadleśnictwie Zielona Góra oraz w RDLP w Zielonej Górze

Zmiany kadrowe w Nadleśnictwie Zielona Góra oraz w RDLP w Zielonej Górze

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze Wojciech Grochala, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych RDLP Arkadiusza Kapałę oraz na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra Rafała Ozimińskiego.

Arkadiusz Kapała przyjął nominację z rąk Dyrektora Wojciecha Grochali, będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Zielonej Górze (fot. E. Fabiańczyk)

Arkadiusz Kapała od początku swojej kariery zawodowej jest związany z pracą w Lasach Państwowych. Po ukończeniu Technikum Leśnego w Rogozińcu swoją edukację w zawodzie leśnika kontynuował na Akademii Rolniczej w Krakowie. W roku 1996, jako absolwent leśnictwa, rozpoczął staż leśny w Nadleśnictwie Zielona Góra, a także podjął studia na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Po ukończeniu stażu, nadal jako pracownik Nadleśnictwa Zielona Góra, zdobywał kolejne szczeble zawodowe pracując kolejno na stanowisku podleśniczego, leśniczego i sekretarza. W następnych latach, również jako doświadczony pracownik nadleśnictwa, został głównym księgowym, a w roku 2007 awansował na stanowisko zastępcy nadleśniczego. Pięć lat później został powołany na stanowisko nadleśniczego swojej macierzystej jednostki, w której pracował ponad 23 lata. Arkadiusz Kapała sprawowanie funkcji zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Zielonej Górze rozpoczął od 1 lutego 2021 r.

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze powołał na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Zielonej Górze Arkadiusza Kapałę, dotychczasowego nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra (fot. E. Fabiańczyk)

Jednocześnie z dniem 1 lutego 2021 roku sprawowanie funkcji nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra rozpoczął Rafał Ozimiński.

Dyrektor RDLP w Zielonej Górze powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra Rafała Ozimińskiego, dotychczasowego zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa Zielona Góra (fot. D. Michalska)

Rafał Ozimiński od początku swojej kariery zawodowej jest związany z pracą w Lasach Państwowych. Absolwent Wydziału leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania w gospodarstwie leśnym, jak i również gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Pracę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Sulechów w 1999 r., gdzie pracował do 2012 roku na stanowisku leśniczego. Z Nadleśnictwem Zielona Góra związany od 2012 roku, gdzie przez sześć lat pełnił obowiązki inżyniera nadzoru,  a  następnie od  roku 2018 zastępcy nadleśniczego. Od 2012 roku opiekun stażystów, a od 2019 roku Regionalny Instruktor SILP w zakresie wykorzystania Business Intelligence.

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych RDLP w Zielonej Górze Arkadiusz Kapała, przekazuje powołanemu nadleśniczemu Nadleśnictwa Zielona Góra Rafałowi Ozimińskiemu swoje dystynkcje nadleśniczego (fot. D. Michalska)

Panu Dyrektorowi i Panu Nadleśniczemu życzymy samych sukcesów zawodowych, wielu radości oraz satysfakcji z pełnienia nowych funkcji w Lasach Państwowych!  

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy