LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Encyklopedia leśna

Encyklopedia Leśna jest portalem, który został stworzony dla upowszechnienia wiedzy o lesie, ochronie środowiska, polityce i historii leśnictwa, gospodarce leśnej oraz innych dziedzinach z nią związanych. Dedykowany jest on jak najszerszemu gronu odbiorców, nie tylko leśnikom, ale przede wszystkim osobom, które chcą wiedzieć więcej o lesie.

Kliknij encyklopedialesna.pl

Hasła zamieszczone w encyklopedii leśnej pogrupowane są w 33 działach, które obejmują wszystkie dziedziny dotyczące lasu i gospodarki leśnej. Niektóre z działów podzielone są jeszcze na poddziały, aby potencjalny czytelnik nie miał problemu z odnalezieniem konkretnego tematu, który go interesuje.

Prace nad encyklopedią trwają z przerwami od 2006 roku. Pierwszy etap obejmował lata 2006-2008, w tym okresie częściowo opracowano hasła z 27 działów. Planowane było sukcesywne uzupełnianie ich oraz rozbudowywanie o dodatkowe elementy. Wznowienie prac nastąpiło w roku 2012, w którym to opisano hasła z 11 działów, hasła te były opracowywane kompleksowo, tj. zawierały dużą ilość dodatkowych elementów takich jak: zdjęcia, rysunki, tabele, mapy, krótkie filmy tematyczne, publikacje oraz strony www powiązane tematycznie.

W 2014 roku autorzy opracowali 2732 hasła z 10 działów. W znacznym stopniu rozbudowano o kolejne hasła 8 działów, które były opracowywane w poprzednich latach. Należy zwrócić uwagę, iż taka konieczność będzie pojawiała się każdorazowo po wprowadzeniu nowych zasad, instrukcji, przepisów i wytycznych do stosowania w Lasach Państwowych. Autorami opracowanych haseł byli uznani specjaliści z poszczególnych dziedzin nauk leśnych.