LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Festyn Ekologiczny, Chronimy środowisko!

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, w ubiegły piątek, tj. 10 czerwca 2016 roku, Nasze nadleśnictwo uczestniczyło w festynie ekologicznym.

Impreza odbyła się w parku, przy siedzibie Radia Zachód S.A. w Zielonej Górze. Organizatorami przedsięwzięcia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód" przy udziale Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Wśród wystawców znaleźli się m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, Park Narodowy Ujście Warty, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli i wiele innych.

Głównymi uczestnikami festynu były dzieci ze szkół podstawowych w Zielonej Górze, uczniowie klas 1-3. Podczas imprezy dzieci miały znakomitą okazję do zapoznania się z działaniami na rzecz środowiska naturalnego. Wystawcy przygotowali różnego rodzaju zabawy edukacyjne, które w połączeniu z ciekawie przygotowanymi stoiskami, łączyły naukę z zabawą.

Oprócz naszego nadleśnictwa w festynie wzięło udział również Nadleśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo Przytok oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Każde z nadleśnictw zaprezentowało swoje mobilne stanowisko promocyjno-edukacyjne, w skład którego wchodziło wiele ciekawych pomocy edukacyjnych m.in. tablice edukacyjne, gry interaktywne, eksponaty z zakresu łowiectwa, nauki o drewnie, gospodarki leśnej, czy nasiennictwa.  Uczestnicy festynu mogli sprawdzić swoją wiedzę i zmierzyć się w konkurencjach przyrodniczych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka zmysłów, która wymagała zdjęcia butów oraz poczucia i rozpoznania naturalnych materiałów takich jak: igliwie, szyszki, kora, trociny, gałązki świerka, czy gałązki wrzosów.