LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na pozyskiwanie usług, dostaw i robót budowlanych dla potrzeb Nadleśnictwa o wartości mniejszej od kwoty 130 000 PLN Nadleśnictwo Zielona Góra przedkłada poniżej informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Prace remontowokonserwacyjne w budynku socjalnym (nr inw. 109/1613) szkółki leśnej Ochla”

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, iż w określonym terminie składania ofert (tj. 26.05.2022r., godz. 15.00) nie wpłynęła żadna oferta dot. przedmiotowego ogłoszenia o zamówienie. W związku z powyższym postępowanie zostanie powtórzone.