LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Pomóżmy kasztanowcom

Nadleśnictwo Zielona Góra zaprasza do wzięcia udziału w 6. ogólnopolskiej jesiennej akcji grabienia liści kasztanowców zaatakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka.

Mały motyl - szrotówek kasztanowcowiaczek- atakuje kasztanowce sprawiając, że drzewa tracąc swoje walory estetyczne zostają ostatecznie wycięte lub giną. Dzieje się tak w całej Polsce (szacuje się, że w naszym kraju rośnie ok. 700 tyś. kasztanowców, z których większość choruje). Dlatego też po raz kolejny Kancelaria Prezydenta RP, Fundacja Nasza Ziemia oraz Lasy Państwowe zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji grabienia liści kasztanowca. Akcja jest częścią programu „Pomóżmy kasztanowcom". Inicjuje on i wspiera lokalne działania na rzecz ochrony kasztanowców oraz programy edukacji ekologicznej. Został zapoczątkowany w 2005 roku przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channer Poland. Od 2006 roku partnerem FNZ oraz CCP są Lasy Państwowe. Jesienią 2006 roku działania na rzecz kasztanowców objęła patronatem Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Jak możemy pomóc kasztanowcom jesienią?
 
Najprostszą i najtańszą metodą zwalczania szkodnika jest jesienne grabienie i utylizacja liści kasztanowca, w nich bowiem zimują (diapauzują) poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. Opadające liście należy usuwać sukcesywnie, gdyż poczwarki mogą z nich wypadać do gleby, by tam przeczekać do wiosny.
Im skrupulatniej usuniemy opadające liście, tym mniej owadów przepoczwarzy się na wiosnę, by znów złożyć jaja na powierzchni liści. Aby zatem ta metoda była skuteczna niezbędna jest masowa skala działania tak, aby motyl nie przemieszczał się z jednego obszaru na drugi. O tę właśnie masową skalę staramy się zabiegać i zachęcić do chwycenia grabi w dłoń: właścicieli posesji, na których rosną kasztanowce, uczniów, stowarzyszenia, harcerzy.