LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe

W dniu 26.09.2013 r. w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyło się spotkanie poświęcone koncepcji wyznaczenia tras rowerowych wokół Zielonej Góry w znacznej części przebiegających przez tereny leśne oraz ukazujących atrakcje turystyczne regionu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji : Miasto i Gmina Czerwieńsk, Gmina Świdnica, Gmina Zielona Góra, Miasto Zielona Góra, Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, PTTK Zielona Góra, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, a także Nadleśnictwa Przytok i Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

Z inicjatywy Nadleśnictwa Zielona Góra została stworzona koncepcja udostępnienia dojazdów pożarowych i innych utwardzonych dróg leśnych dla turystyki rowerowej, w taki sposób aby tworzyły spójną całość z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, a także wpisujących się w koncepcje zagospodarowania turystycznego na terenach poszczególnych gmin.
Na spotkaniu został przedstawiony proponowany przebieg trasy – stanowiącej pętlę wokół Zielonej Góry oraz możliwości jej rozwoju, a także sposób udostępnienia trasy dla użytkowników przez aplikacje GPS na urządzenia mobilne z wykorzystaniem Leśnej Mapy Numerycznej. Zaprezentowano istniejące na terenie Nadleśnictwa dojazdy pożarowe i drogi utwardzone, a także bieżące i planowane inwestycje drogowe oraz nakłady na infrastrukturę turystyczną. Proponowany przebieg pętli głównej został pozytywnie zaopiniowany przez uczestników spotkania.
Podczas dyskusji zostały poruszone tematy dotyczące istniejących możliwości finansowania projektu poprzez inwestycje wspólne gmin z Nadleśnictwem Zielona Góra, wykorzystanie przez gminy tzw. projektów „miękkich" ( społecznościowych ) w celu sfinansowania oznakowania trasy oraz promocji poprzez wydruk ulotek informacyjnych.
 

W wyniku spotkania ustalono, że w poszczególnych gminach zostaną rozpoznane możliwości prowadzenia trasy rowerowej, określone potrzebne inwestycje i ewentualne uzgodnienia z GDDKiA w zakresie zaprojektowania bezpiecznych przejść przez drogi krajowe, a także oszacowane zostaną koszty tych inwestycji.
Kolejne etapy realizacji projektu zostaną omówione po zakończeniu rozpoznania potrzeb przez poszczególne gminy. Na spotkaniu zadeklarowano stworzenie przy Nadleśnictwie Zielona Góra zespołu roboczego, który będzie pracował nad szczegółami projektu.