LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

ZABIEGI AGROLOTNICZE NA TERENIE NADLEŚNICTWA ZIELONA GÓRA

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZABIEGACH AGROLOTNICZYCH

Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ZWIĄZANYM

Z TYM WPROWADZENIEM OKRESOWEGO ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, że w dniach od 29.04.2024 r. do 27.05.2024 r. na terenie RDLP w Zielonej Górze przeprowadzony zostanie zabieg ratowniczy związany z ograniczaniem populacji szkodliwych owadów drzewostanów sosnowych gatunku Barczatka sosnówka (Dendrolimus pinii L.) i Brudnica mniszka (Lymantria monacha).

Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra zabiegiem zostaną objęte leśnictwa Nietków, Laski, Zagórze, Leśniów, w pobliżu miejscowości: Słone, Płoty, Leśniów Mały, Leśniów Wielki oraz Drzonów, na łącznej powierzchni ok. 2000 ha.

Zabieg odbędzie się przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolot) z zastosowaniem środka ochrony roślin: Confirm w dawce 0,4 l/ha.

Na obszarach objętych planowanym zabiegiem w okresie od 05.05.2024r. do 27.05.2024r. zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu (Ustawa z dn. 28 września 1991 r. o lasach, art. 26 ust. 3 pkt. 3 Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.).

Dodatkowo, miejsca oprysku zostaną oznaczone w terenie tablicami informującymi (w załączeniu) o wprowadzeniu ww. zakazu.

Celem zabiegu jest ograniczenie populacji szkodliwych owadów zdolnych do masowego (gradacyjnego) pojawu, które mogą zagrozić utrzymaniu trwałości lasów sosnowych.