LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU Ustny przetarg nieograniczony: „Sprzedaż nieruchomości – działka nr 646, obręb nr 3 Miasta Zielona Góra”

                                               Wilkanowo; 18.09.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

Ustny przetarg nieograniczony:

„Sprzedaż nieruchomości – działka nr 646, obręb nr 3 Miasta Zielona Góra"

W dniu 10.09.2014r. o godzinie 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra tj. Wilkanowo, Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie PaństwowegoGospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zielona Góra nieruchomości o numerze działki 646, położonej w obrębie nr 3 Miasta Zielona Góra.

  1. Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr ZG1E/00081194/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zielonej Górze.
  2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków, powierzchnia działki:

        Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, obręb nr 3, działka nr 646

        Rodzaj użytku: Ls (lasy)

        Powierzchnia działki - 0,8758 ha

W przetargu uczestniczyli trzej oferenci:

1.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST Sp. z o.o.

reprezentowana przez: Pytkowski Eugeniusz, Korzeniewski Paweł.

2.       FKP Sp. z o.o.

reprezentowana przez: Pytkowski Eugeniusz, Korzeniewski Paweł.

3.       Dominik Radwański „G.G.T."

reprezentowany przez: Dominik Radwański.

 

Wszystkie osoby zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 723 000 zł netto(siedemset dwadzieścia trzy tysiące zł 00/100)

Postąpienie wynosiło: 7 300 zł netto (siedem tysięcy trzysta zł 00/100)

W wyniku jednego postąpienia osiągnięto cenę nabycia nieruchomości: 730 300 zł netto (siedemset trzydzieści tysięcy trzysta zł 00/100)

Osoba której oferta wygrała przetarg:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAST SP. Z O.O.

REPREZENTOWANE PRZEZ:Pytkowski Eugeniusz, Korzeniewski Paweł

SIEDZIBA: UL. FOLUSZOWA 112, 65-751 ZIELONA GÓRA

 

 

 

NADLEŚNICZY

  mgr inż. Arkadiusz Kapała