LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Informacja dotycząca rozpoczęcia prac gospodarczych na terenie leśnictwa Przylep

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, że w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, zgodnie z Planem Urzadzania Lasu na lata 2021-2030, przystąpiono do wykonania prac w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli na terenie leśnictwa Przylep w oddziałach 443 -d (powierzchnia ok. 0.49ha) oraz 657 -f (powierzchnia 2.60ha).

W związku z prowadzonym pozyskaniem drewna do momentu zakończenia prac obowiązuje zakaz wstępu na ww. powierzchnie.

Planowany termin odnowienia powierzchni to wiosna 2024 roku.

Więcej informacji można uzyskać u leśniczego leśnictwa Przylep Pana Ryszarda Kmiecika - tel. 509560708