LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI LEŚNE

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza zamówienie na usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2023

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu i pozyskania drewna oraz ochrony przeciwpożarowej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2023.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/84a90a0b-9a43-4592-9687-5fcddad5ce0b