LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza zamówienie na usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2022.

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2022.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/51a52582-b721-442b-873e-ce5402277000