LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Wspólnie posadziliśmy las!

Akcja pn. ,,Posadźmy razem las!” została zapoczątkowana przez Nadleśnictwo Zielona Góra oraz Nadleśnictwo Przytok w 2015 roku.

Wspólne sadzenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w 2015, 2017, 2019 roku oraz na terenie Nadleśnictwa Przytok w 2018 roku. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w Polsce, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, jak również przedłużającą się zimą, Nadleśnictwo Zielona Góra zmuszone było przełożyć planowane na marzec/kwiecień 2021 roku spotkanie plenerowe pn. ,,Posadźmy razem las!” na jesień 2021 roku. Po długich miesiącach przerwy wreszcie się udało!

Fot. 1. W końcu możemy posadzić wspólnie las! (Fot. Irena Pietrasiak)

W sobotę, 9 października 2021 roku w Nadleśnictwie Zielona Góra, Leśnictwie Przylep, niedaleko lotniska w Przylepie, odbyło się kolejne wspólne sadzenie lasu z mieszkańcami Zielonej Góry i okolic, w ramach cyklu spotkań plenerowych pn. ,,Posadźmy razem las!” oraz ogólnopolskiej kampanii pn.,,1000 drzew na minutę". Nadleśnictwo na tę sposobność przygotowało 4 powierzchnie odnowieniowe (adresy leśne: 14-16-1-05-433-i-00, 14-16-1-05-435-i-00, 14-16-1-05-435-j-00, 14-16-1-05-445-d-00) o łącznej powierzchni blisko 4,00 ha oraz 36 tysięcy sadzonek (m.in. sosny, dębu bezszypułkowego, brzozy, buka, jarzębu, lipy, olszy szarej, bzu czarnego, czy trzmieliny zwyczajnej).

Fot. 2. Wspólnie sadzimy las! (Fot. Kaja Borzęcka)

W wydarzeniu ochoczo uczestniczyli dorośli oraz dzieci. Swój udział zaznaczyły m.in. reprezentacje przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu III Wieku, lokalnych stowarzyszeń, harcerzy, ochotniczej straży pożarnej, jazzmanów, czy miłośników przyrody. We wspólnym sadzeniu brały udział całe rodziny, od najstarszych, po najmłodszych.  

Fot. 3. Pamiątka z sadzenia lasu (Fot. Irena Pietrasiak)

Fot. 4. Leśna Osada (Fot. Kaja Borzęcka)

Zgodnie z regionalną strategią, działania promocyjno-edukacyjne organizowane były w formie ,,Leśnej Osady”, stanowiącej tematyczne stoiska nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze (Nadleśnictwo Zielona Góra, Nadleśnictwo Przytok, Nadleśnictwo Gubin, Nadleśnictwo Krosno, Nadleśnictwo Torzym) oraz stoisko Polskiego Związku Łowieckiego. Aktywizacja uczestników, odwiedzających Leśną Osadę, opierała się na zastosowaniu terenowej gry przyrodniczej z wykorzystaniem „Indeksu Przyjaciela Przyrody” oraz z wykorzystaniem naturalnych środków dydaktycznych/edukacyjnych. Uczestnicy kolekcjonowali odznaki w indeksach, które zostały wymieniane w punkcie informacyjnym na leśne upominki. Na odwiedzających czekała szeroka oferta gier i zabaw, wiele warsztatów tematycznych, a także prelekcji przyrodniczych, ciekawych konkursów oraz wystawa pamiątkowych fotografii i leśnych książek.

Fot. 5. Stoiska promocyjno-edukacyjne podczas spotkania plenerowego ,,Posadźmy razem las!" (Fot. Kaja Borzęcka)

Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć pokazu zrzutu wody z czerwonego Antka- samolotu gaśniczego z Aeroklubu Zielona Góra. Dzięki uprzejmości Zakładu Usług Leśnych Piotr Maścianica mogliśmy podziwiać nowoczesne leśne maszyny wielooperacyjne- harwester i forwarder. Po trudach związanych z akcją sadzenia na wszystkich uczestników wydarzenia czekała ciepła strawa- pyszna zupa i kiełbaska upieczona przy ognisku.

Fot. 6. Pokaz zrzutu wody (Fot. Kaja Borzęcka)

Fot. 7. Maszyny leśne (Fot. Tomasz Prokopowicz)

Organizatorem wydarzenia było Nadleśnictwo Zielona Góra oraz Nadleśnictwo Przytok. Spotkanie plenerowe odbyło się we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze, Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze oraz z Nadleśnictwem Gubin, Nadleśnictwem Krosno oraz Nadleśnictwem Torzym. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 950 osób.

Fot. 8. Posadziliśmy wspólnie las! (Fot. Kaja Borzęcka)

Relacje ze spotkania ukazały się w lokalnych mediach: w prasie, radiu, portalach internetowych, czy w telewizji polskiej (linki do wybranych relacji: https://gorzow.tvp.pl/56296756/akcja-posadzmy-razem-las-w-przylepie-zasadzono-tysiace-nowych-drzew, https://www.wzielonej.pl/informacje/zielona-gora/wolna-sobota-to-moze-posadzisz-las/, https://newslubuski.pl/spoleczne/11521-akcja-sadzenia-drzew-w-zielonej-gorze-wydarzenie-przyciagnelo-mase-chetnych.html ).

Wszystkim uczestnikom i partnerom akcji ,,Posadźmy razem las!” serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie oraz wspólne sadzenie lasu!

Fot. 9. Uczestnicy wydarzenia mogli zabrać ze sobą do domu swoje sadzonki (Fot. Kaja Borzęcka)

Fot. 10. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Zielonej Górze otrzymane sadzonki posadziły przy swojej szkole (Fot. Marta Muszyńska)