Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zielona Góra
Nadleśnictwo Zielona Góra
+48 68 326 53 52
+48 68 326 70 96

Rybno 31

65-943 Rybno

 

Informujemy,że celem ochrony lasów przed szkodnictwem,

na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra

prowadzony jest monitoring techniczny

przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona Góra

w sprawie skarg i zażaleń przyjmuje

w poniedziałki w godz. 9:00 - 16:00

Nadleśniczy
Rafał Ozimiński
+48 68 326 53 52
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Poczekaj
+48 68 326 53 52
Główny Księgowy
Izabela Wróblewska
+48 68 326 53 52

Pion Nadleśniczego

Bartłomiej Magdziarz
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 323 64 00
Małgorzata Szlaga
Sprawy pracownicze
Tel.: +48 68 323 64 01

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Katarzyna Szkopińska
Starszy specjalista SL ds. ochrony lasu i ochrony przyrody
Tel.: +48 68 323 74 53
Beata Szkudlarek
Starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 68 323 74 53
Julita Smolińska
Specjalista ds. marketingu
Tel.: +48 68 323 73 54
Marek Sternal
Specjalista SL ds. ppoż. i stanu posiadania
Tel.: +48 68 326 84 12
Szymon Kozinoga
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 68 323 73 54
Katarzyna Bunikiewicz
Specjalista ds. gospodarki gruntami
Tel.: +48 68 323 74 53

Pion Głównego Księgowego

Adriana Matusiak
Księgowa - Kasjer
Tel.: +48 68 323 64 06
Anna Ganczar
Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 04
Wioletta Miśkowiec
Specjalista ds. płacowo-księgowych
Tel.: +48 68 323 64 04
Maria Wiraszka
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 68 323 64 04
Agnieszka Cydzik
Specjalista ds. płacowo-księgowych
Tel.: +48 68 323 64 02

Dział administracyjno-gospodarczy

Aldona Sachar
Kierownik działu administarcyjno-gospodarczego
Tel.: +48 68 323 64 08, +48 795 950 450
Hanna Mitoraj
Starszy specjalista ds. remontowo-budowlanych
Tel.: +48 68 323 64 03, +48 731 323 733
Krystyna Olejarz
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 68 323 64 05
Rafał Korwek
Specjalista ds. informatyczno-administracyjnych
Tel.: +48 68 323 64 05
Irena Pietrasiak
Sekretariat
Tel.: +48 68 326 53 52
Bartłomiej Witowski
Kierowca samochodu osobowo - terenowego
Tel.: +48 509 560 716

Posterunek Straży Leśnej

Jakub Brudziński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 502 464 511
Bartosz Morawski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 500 086 240
Tomasz Prokopowicz
Strażnik Leśny
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 577 448 557

Pracownia Gleboznawstwa i Fitopatologii

Dariusz Guran
Kierownik pracowni gleboznawstwa i fitopatologii
Tel.: +48 68 323 64 10, +48 509 560 713
Małgorzata Hajdul
Specjalista SL ds. siedliskoznawstwa
Tel.: +48 68 323 64 10
Urszula Janiec
Referent ds. gleboznawstwa i analiz laboratoryjnych
Tel.: +48 68 323 64 10

Inspektor Ochrony Danych

Monika Jędro
Inspektor Ochrony Danych