Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zielona Góra
Nadleśnictwo Zielona Góra
+48 68 326 53 52
+48 68 326 70 96

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

Informujemy,że celem ochrony lasów przed szkodnictwem,

na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra

prowadzony jest monitoring techniczny

przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 
Nadleśniczy
Arkadiusz Kapała
+48 68 326 53 52
Zastępca Nadleśniczego
Rafał Ozimiński
+48 68 326 53 52
Główny Księgowy
Mirosława Barys
+48 68 326 53 52

Pion Nadleśniczego

Piotr Puzio
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 323 64 00
Grażyna Ostrowska
Sprawy pracownicze
Tel.: +48 68 323 64 01
Irena Pietrasiak
Sekretariat
Tel.: +48 68 326 53 52
Jakub Brudziński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 502 464 511
Tomasz Prokopowicz
Strażnik
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 500 086 240
Hanna Mitoraj
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Tel.: +48 68 323 64 03, +48 731 323 733
Małgorzata Gmura
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 323 64 05
Dariusz Guran
Kierownik pracowni gleboznawstwa i fitopatologii
Tel.: +48 68 323 64 10, +48 509 560 713

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Dagmara Michalska
Ochrona lasu i przyrody
Tel.: +48 68 323 74 53
Beata Szkudlarek
Hodowla lasu
Tel.: +48 68 323 74 53
Julita Smolińska-Wolska
Sprzedaż drewna
Tel.: +48 68 323 73 54
Bartłomiej Magdziarz
Ochrona p. poż , stan posiadania
Tel.: +48 68 323 08 53
Anna Wajman
Pozyskanie drewna
Tel.: +48 68 323 73 54

Pion Głównego Księgowego

Małgorzata Szlaga
Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 04
Adriana Matusiak
Księgowa - Kasjer
Tel.: +48 68 323 64 06
Anna Ganczar
Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 04
Wioletta Miśkowiec
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 68 323 64 04