Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zielona Góra
Nadleśnictwo Zielona Góra
+48 68 326 53 52
+48 68 326 70 96

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

Informujemy,że celem ochrony lasów przed szkodnictwem,

na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra

prowadzony jest monitoring techniczny

przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 
Nadleśniczy
Rafał Ozimiński
+48 68 326 53 52
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Poczekaj
+48 68 326 53 52
Główny Księgowy
Izabela Wróblewska
+48 68 326 53 52

Pion Nadleśniczego

Bartłomiej Magdziarz
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 323 64 00
Małgorzata Szlaga
Sprawy pracownicze
Tel.: +48 68 323 64 01
Irena Pietrasiak
Sekretariat
Tel.: +48 68 326 53 52
Jakub Brudziński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 502 464 511
Tomasz Prokopowicz
Strażnik
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 500 086 240
Aldona Sachar
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Tel.: +48 795950450
Małgorzata Gmura
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 323 64 05
Hanna Mitoraj
Starszy specjalista ds. remontowo-budowlanych
Tel.: +48 68 323 64 03, +48 731 323 733
Krystyna Olejarz
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 68 323 64 05
Mikołaj Męczywór
Referent do spraw administracyjno-informatycznych
Tel.: +48 68 323 64 05, +48 577 448 557
Dariusz Guran
Kierownik pracowni gleboznawstwa i fitopatologii
Tel.: +48 68 323 64 10, +48 509 560 713
Małgorzata Hajdul
Specjalista ds. siedliskoznawstwa
Tel.: +48 68 323 64 10

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Katarzyna Szkopińska
Ochrona lasu i przyrody
Tel.: +48 68 323 74 53
Beata Szkudlarek
Hodowla lasu
Tel.: +48 68 323 74 53
Julita Smolińska
Sprzedaż drewna
Tel.: +48 68 323 73 54
Marek Sternal
Ochrona p. poż. , stan posiadania
Tel.: +48 68 323 08 53
Szymon Kozinoga
Pozyskanie drewna
Tel.: +48 68 323 73 54
Katarzyna Bunikiewicz
Specjalista ds. gospodarki gruntami
Tel.: +48 68 323 74 53

Pion Głównego Księgowego

Adriana Matusiak
Księgowa - Kasjer
Tel.: Tel.: +48 68 323 64 06
Anna Ganczar
Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 04
Wioletta Miśkowiec
Specjalista ds. płacowo-księgowych
Tel.: +48 68 323 64 04
Maria Wiraszka
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 68 323 64 04
Agnieszka Cydzik
Specjalista ds. płacowo-księgowych
Tel.: +48 68 323 64 02

Inspektor Ochrony Danych

Monika Jędro
Inspektor Ochrony Danych