LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

Nadleśnictwo Zielona Góra informuje, iż prowadzi postępowanie.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn..: „Budowa przyłącza gazowego wraz z wymianą istniejącego kotła na kocioł gazowy i dostosowanie układu do nowej instalacji w budynku mieszkalnym o nr inw. 110/49 w m. Zagórze 20”.

Zakres prac, które należy wykonać to m.in.: demontaż starego kotła c.o. opalanego drewnem oraz innych urządzeń i instalacji wraz z utylizacją, montaż nowego kotła c.o. i niezbędnych urządzeń i instalacji, montaż komina spalinowego, budowa przyłącza gazowego do budynku, przygotowanie pomieszczenia kotłowni (tynkowanie i malowanie ścian wykonanie posadzki wraz z ułożeniem płytek podłogowych, wywóz wraz utylizacją odpadów (złom i gruz).

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja załączona poniżej.