Obiekty edukacyjne

Dzięki współpracy ze szkołami na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra odbywają się ciekawe i zróżnicowane tematycznie edukacyjne zajęcia terenowe. Największym zainteresowaniem cieszą się ćwiczenia prowadzone na ścieżce przyrodniczo-leśnej „Do Wieży” oraz na terenie małego arboretum im. Jana Skrzetuskiego, przylegającego do budynku Nadleśnictwa, a także akcje i imprezy okolicznościowe. Co rok Nadleśnictwo organizuje konkurs edukacyjny „Żyj z Przyrodą w Zgodzie”. Jak dotąd największą grupę uczestników edukacji leśnej stanowili uczniowie szkół podstawowych z nauczycielami.

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z leśnymi ostępami, poszerzania swojej wiedzy przyrodniczej i korzystania z darów pięknych zielonogórskich lasów.