Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.

 

Obszary Chronionego Krajobrazu :

Podstawą prawną funkcjonowania  obszarów chronionego krajobrazu na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra są:

  • Uchwała nr XXIX/455/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry”: obszar o całkowitej powierzchni 12.488,70 ha położony na terenie gminy Czerwieńsk (5.676,40 ha), Sulechów (1.225,90 ha), Gubin(50,58 ha), Krosno Odrzańskie ( 4.284,82 ha ), miasto Zielona Góra (1211,00 ha);
  •  
  • Uchwała nr IX/88/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Wzniesienia Zielonogórskie”: obszar o całkowitej powierzchni 2302,40 ha położony na terenie gminyŚwidnica;
  •  
  • Uchwała nr XX/228/16 z dnia 16 maja 2016r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli” -obszar o całkowitejpowierzchni9.641,89 ha położony na terenie gminy Kożuchów ( 431,57 ha), Otyń (2287,21 ha), Nowogród Bobrzański 108,49 ha), Świdnica (2837,74 ha), miasto Zielona Góra (3976,88 ha)