Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, które ze względu na swoją szczególną wartość naukową, zabytkową i estetyczną otoczone zostały opieką prawną. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Do pomników przyrody ożywionej zalicza się pojedyncze drzewa lub krzewy oraz grupy drzew, w tym zabytkowe aleje,  wyróżniające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami.
Do pomników przyrody nieożywionej należą duże głazy narzutowe, a także ciekawe formy ukształtowania powierzchni ziemi (jaskinie, przełomy rzeczne, wodospady, jary itd.).
 
Lista pomników przyrody, znajdujących się na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra, tworzona jest od 1982 roku.
Obecnie wymienia ona 42 pomników przyrody, w tym: 
  • 27 pojedynczych drzew 
  • 7 skupisk drzew
  • 1 stanowisko bluszczu pospolitego
  • 1 głaz narzutowy
  • 6 pomników ochrony powierzchniowej.
 
Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy mieszkaniec gminy (także wójt gminy lub urzędnik), szkoła, stowarzyszenie itp. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody, jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne obowiązujące dla danego gatunku. Na przykład, aby uznać za pomnik przyrody dąb, musi on mieć co najmniej 3 metry obwodu mierzonego na wysokości 1,3 metra nad ziemią.
 
Wiele pomników przyrody położonych w zasięgu terytorialnym naszego Nadleśnictwa, znajduje się poza gruntami zarządzanymi przez Lasy Państwowe. Przykładem takiego ciekawego drzewa jest dąb szypułkowy „Nikodem", charakteryzujący się obwodem pnia 510 cm, rosnący na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.
 
Więcej w dokumencie: PROGRAM OCHRONY PRZYRODY NADLEŚNICTWA ZIELONA GÓRA na lata 2021-2030