Aktualności Aktualności

Powrót

Dni sprzątania lasu - relacje

Dni sprzątania lasu - relacje

12 grudnia wolontariusze ze Stowarzyszenia Polska2050 Lubuskie oraz 14 grudnia br. przedstawiciele firmy Proagrica sprzątali zielonogórskie lasy.

Grupy wyposażone w rękawice i worki na śmieci, nie oglądając się na innych, zawstydzając śmiecących,  sprzątały tereny leśne Nadleśnictwa Zielona Góra. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Polska2050 Lubuskie spotkali się w leśnictwie Łężyce, natomiast przedstawiciele firmy Proagrica w Zielonej Górze odwiedzili leśnictwo Ochla. Odpady po zakończonej akcji zostały wywiezione na wysypisko śmieci przez pracowników Zakładu Usług Leśnych.

Fot. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Polska2050 Lubuskie sprzątający tereny leśne w leśnictwie Łężyce.

Fot. Przedstawiciele firmy Proagrica w Zielonej Górze sprzątający tereny leśne w leśnictwie Ochla.

 

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

 

 

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Nadleśnictwo Zielona Góra w zeszłym roku na ten cel przeznaczyło 60 tys. zł. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

 

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.  

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy