Aktualności Aktualności

Powrót

LAS 2019

LAS 2019

W dniu 8 czerwca 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyły się ćwiczenia pk. „LAS 2019” zorganizowane wspólnie przez Nadleśnictwo oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Miejscem ćwiczeń było wydzielenie leśne 619-j, położone w leśnictwie Zagórze. W ćwiczeniach uczestniczyło 20 pojazdów z jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w Zielonej Górze, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Zielona Góra i powiatu Zielonogórskiego oraz samochód rozpoznawczo-gaśniczy Nadleśnictwa.

W trakcie ćwiczeń zrzutów wody dokonywał również samolot gaśniczy AN-2 z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Obserwatorami ćwiczeń byli słuchacze studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu”, prowadzonych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Założenia do ćwiczeń przedstawiały się następująco:

Pożar powstał rano 8.06.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra, Obręb Zagórze, Leśnictwo Zagórze/Przylep. Pożar powstał w oddziale 620, gdzie na skutek celowego podpalenia doszło do zainicjowania pożaru, który rozprzestrzeniał się po powierzchni oddziału początkowo obejmując pokrycie gleby. Powstanie pożaru w porze nocnej przyczyniło się do relatywnie długiego okresu swobodnego rozwoju pożaru. Uwzględniając warunki atmosferyczne w okresie poprzedzającym powstanie zdarzenia (temp. 15-200C, bez opadów atmosferycznych, wilgotność ścioły około 20%), późne zauważenie pożaru oraz utrudnienia w dojeździe jednostek oraz organizacji systemu dostarczania wody do gaszenia pożaru, pożar rozprzestrzenia się przechodząc miejscowo w pożar całkowity drzewostanu.

Działania gaśnicze związane z gaszeniem pożaru lasu realizowane są przez jednostek ochrony przeciwpożarowej KM PSP Zielona Góra wspomagane przez RDLP w Zielonej Górze. Pożar, pomimo podjętych działań, nadal rozprzestrzenia się na dalszą powierzchnię lasu. Zdarzenie obejmuje około 0,5ha lasu rozprzestrzeniając się w kierunku oddziału nr 619 gdzie znajdują się gałęzie na zrębie. Uwzględniając niewielką odległość od miasta Zielona Góra pierwsze jednostki korzystają z sieci hydrantowej oddalonej o około 3 km. Na terenie działań jest możliwość korzystania z  przeciwpożarowego zbiornika wodnego usytuowanego w pobliżu miejsca działań, jednak ze względu na długotrwałą suszę na obecną chwilę zbiornik zapewnia około 60% swojej pierwotnej pojemności wody. Decyzją Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze na miejscu zdarzenia powołany zostaje Sztab wspomagający KDR, kierowanie działaniami przyjmuje poziom taktyczny.

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy