Zadania edukacyjne zrealizowane w latach 2011-2020

W minionej dekadzie zostały spełnione ustalone priorytety, zgodne z wyznaczonymi i przyjętymi celami działalności edukacyjnej. Skuteczna realizacja zamierzonych zadań, przyczyniła się osiągnięcia ustalonego efektu końcowego.

1. Rozbudowa, zagospodarowanie (remonty, uzupełnienie, wzbogacenie) istniejących obiektów:

 • W 2014 roku Nadleśnictwo Zielona Góra wybudowało wiatę edukacyjną oraz wzbogaciło istniejący plac edukacyjny o edukacyjne tablice interaktywne. W ciągu ostatniej dekady elementy małej architektury na ścieżce przyrodniczo-leśnej ,,Do wieży” oraz w miniarboretum, wedle potrzeb i możliwości były modernizowane. W 2015 roku powstała izba edukacyjna im. B. Kostkiewicza mieszcząca się w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze- Ochli.

2. Przedsięwzięcia z zakresu edukacji leśnej:

 • Przygotowanie informacji w postaci informatorów

W minionej dekadzie Nadleśnictwo Zielona Góra wydało 3 wydawnictwa promocyjno-edukacyjne (folder, mapę oraz ulotkę promocyjną).

Okładki folderu oraz mapy turystycznej Nadleśnictwa Zielona Góra
(wydawnictwa wydane w 2015 roku).

 • Prowadzenie strony internetowej nadleśnictwa

Na stronie zamieszczane są informacje o aktualnych wydarzeniach edukacyjnych, czy promocyjnych odbywających się na terenie nadleśnictwa.

 • Zajęcia w sali dydaktycznej

Pracownicy nadleśnictwa prowadzili zajęcia stacjonarne w wyposażonej w sprzęt audio-wizualny świetlicy przy siedzibie nadleśnictwa, która została zmodernizowana w 2016 roku.

 • Zajęcia w miniarboretum

Zajęcia o tematyce przyrodniczo-leśnej, w tym lekcje z rozpoznawania gatunków drzew iglastych i liściastych były przeprowadzane przez pracowników nadleśnictwa.

Zajęcia edukacyjne w miniarboretum, 15.05.2016 r. (fot. Kaja Borzęcka).

 • ,,Zielone lekcje” organizowane na placu edukacyjnym i w wiacie edukacyjnej przy siedzibie nadleśnictwa

Zajęcia były prowadzone przez pracowników nadleśnictwa wraz z nauczycielami przedmiotowymi przy użyciu tablic interaktywnych.

Zajęcia edukacyjne zorganizowane na placu edukacyjnym, 24.05.2018 r. (fot. Kaja Borzęcka).

 • Zajęcia na ścieżce przyrodniczo-leśnej ,,Do wieży”

Zajęcia realizowane przez pracowników nadleśnictwa w oparciu o wyznaczone przystanki na ścieżce, według potrzeb i oczekiwań grupy. Grupy odbywające zajęcia edukacyjne mogły zwiedzać ścieżkę z przewodnikiem, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania, pozostałe osoby indywidualnie.

Zajęcia edukacyjne na ścieżce edukacyjnej ,,Do wieży”, 20.05.2016 r. (fot. Kaja Borzęcka).

 • Zajęcia w izbie przyrodniczo-leśnej im. B. Kostkiewicza

W izbie prowadzone były zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczo-leśnej w formie warsztatów i wykładów dla grup zorganizowanych. Sala, w której odbywają się zajęcia wyposażona jest w sprzęt audiowizualny. W otoczeniu izby można obejrzeć fotościanę oraz gabloty z wysokiej rangi odznaczeniami państwowymi i leśnymi B. Kostkiewicza. Oprócz tego w sali znajduje się ekspozycja okazów zwierząt (ptaków, ssaków) oraz roślin. Izba położona jest na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze- Ochli.

 • Pogadanki i spotkania z leśnikami w przedszkolach i szkołach

Pracownicy nadleśnictwa brali aktywny udział w prowadzaniu zajęć przyrodniczo-leśnych w siedzibach jednostek edukacyjnych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Zielona Góra.

Zajęcia edukacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Zielonej Górze, 17.02.2017 r.
(fot. archiwum MP nr 20 w Zielonej Górze).

W styczniu 2018 roku wraz z przedstawicielem Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze, nadleśnictwo przeprowadziło cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do wszystkich klas w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze oraz zorganizowano zajęcia dodatkowe dla rodziców. Podczas zajęć poruszona została tematyka leśnictwa oraz gospodarki łowieckiej.

Podczas uroczystego apelu inaugurującego rok szkolny 2019/2020, w Szkole Podstawowej Nr 15 w Zielonej Górze, wspólnie z całą społecznością uczniowską, w gronie pedagogów oraz rodziców i leśników, na apelu odczytano przez uczniów wspomnienia emerytowanych pracowników Nadleśnictwa Zielona Góra (pokolenia Polskich Dzieci Wojny) z  września 1939 r. oraz symbolicznie zamknięto ich Przerwany Marsz do szkoły z 1 września 1939 roku.

 • Lekcje z leśnikami w terenie

Zajęcia były prowadzone przez pracowników nadleśnictwa, umożliwiły uczniom nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, ułatwiły poznawanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku, czy obserwowanie różnorodnych zjawisk występujących w środowisku leśnym.

Oprócz zajęć dedykowanych uczniom jednostek edukacyjnych, czy spotkań w terenie z młodzieżą polsko-niemiecką (zajęcia odbyły się 13.03.2014 roku), Nadleśnictwo Zielona Góra zorganizowało edukacyjne spacery piesze (m.in. spacer wzdłuż Pustelnika w 2019 roku), czy spacery nordyckie (powitanie wiosny w 2016 roku, lata i zimy w 2017 roku). W 2014 roku nadleśnictwo zorganizowało grzybobranie dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic, połączone z lekcją grzyboznawstwa.

Spotkanie plenerowe w ramach wiosennej edycji ,,Cztery pory roku” z Nordic Walking”, 4.04.2016 r. (fot. Kaja Borzęcka).

 
 • Akcja wspólnego sadzenia lasu pn. ,,Posadźmy razem las!”

Plakat promujący wydarzenie pn. ,,Posadźmy razem las!” z dn. 1.04.2019 r. (autor: Kaja Borzęcka).

Akcja pn. ,,Posadźmy razem las!” została zapoczątkowana przez Nadleśnictwo Zielona Góra oraz Nadleśnictwo Przytok w 2015 roku. Wspólne sadzenie odbyło się na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w 2015, 2017, 2019 roku oraz na terenie Nadleśnictwa Przytok w 2018 roku. W wydarzeniu ochoczo uczestniczą dorośli oraz dzieci. Swój udział zaznaczyły m.in. reprezentacje przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu III Wieku, lokalnych stowarzyszeń, harcerzy, ochotniczej straży pożarnej, miłośników przyrody. Podczas wszystkich edycji wydarzenia leśnicy oraz myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego zaprosili wszystkich uczestników (i nie tylko tych najmłodszych) do Leśnej Osady - namiotów edukacyjnych, gdzie wspólnie można było odkrywać leśne tajemnice. Na odwiedzających czekała szeroka oferta gier i zabaw, wiele warsztatów tematycznych, a także prelekcji przyrodniczych oraz ciekawych konkursów. W 2019 roku z okazji jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Krzystkowice zaprezentowało bardzo ciekawą wystawę historyczną obejmującą dawniej stosowane narzędzia w leśnictwie oraz unikatowe atrybuty leśników. W trakcie wydarzenia można było podziwiać prace plastyczne wykonane z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów. Po trudach związanych z akcją sadzenia na wszystkich zawsze czekała ciepła strawa- pyszna zupa i kiełbaska upieczona przy ognisku. W 2019 roku spotkanie plenerowe odbyło się we współpracy z Polskim Towarzystwem Leśnym, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze, Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze, Stelmet Enea BX Zielona Góra, przy wsparciu finansowym Fundacji Enea. Patronat telewizyjny wydarzenia objęła Telewizja Polska TVP3 Gorzów Wielkopolski. W wydarzeniu uczestniczy średnio rokrocznie ok. 500 osób.

Leśna Osada podczas spotkania plenerowego pn. ,,Posadźmy razem las!”, które odbyło się 6 kwietnia 2019 r. w leśnictwie Przylep (fot. Ewelina Fabiańczyk).

 • Akcje wspólnego sadzenia lasu

Akcje polegają na wyznaczaniu niewielkich fragmentów nowozakładanych upraw leśnych w pobliżu miasta Zielona Góra lub okolicznych miejscowości, gdzie lokalna społeczność wraz z zielonogórskimi leśnikami posadzili wspólnie las.

Akcje wspólnego sadzenia odbyły się m.in. nad zalewem w Czerwieńsku, gdzie w latach 2015-2016 roku posadziliśmy wspólnie aleje lipowe, aleję jarzębinową w 2017 roku oraz aleję klonową w 2019 roku (w ramach akcji pn. ,,Jedno dziecko, jedno drzewo”).

Wspólne sadzenie alei lipowej w 2015 roku (górna lewa fotografia), w 2016 roku (dolna prawa),
alei jarzębinowej w 2017 roku (górna prawa) oraz alei klonowej w 2019 roku nad zalewem w Czerwieńsku
(fot. Kaja Borzęcka).

9 maja 2015 roku w ramach obchodów 70-lecia Lasów Państwowych w Zielonej Górze, mieszkańcy gminy Świdnica wraz z zaproszonymi gośćmi posadzili aleję 70- ciu lip nieopodal zbiorników retencyjnych w Świdnicy.

12 marca 2016 roku druhny i druhowie z 1DH ,,Knieja” w Zielonej Górze posadzili ,,Knieję Kniei” z okazji 26 urodzin swojej drużyny, a Panie ze Stowarzyszenia Amazonek z Zielonej Góry jesienią 2017 roku posadziły swój las sosnowy.

W 2018 roku harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej posadzili w leśnictwie Przylep brzozową lilijkę, a pracownicy zielonogórskiej elektrociepłowni las dębowy. Tego samego roku przy siedzibie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze odbyło się uroczyste sadzenie czterech sadzonek cisa, które zostały wyhodowane z nasion, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI, dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 2020 roku w ramach Jazz Crossing Festival, leśnicy wspólnie z międzynarodowymi artystami posadzili "Jazz Las" w leśnictwie Przylep. Z kolei w 2020 oraz 2019 roku w ramach ogólnopolskiej akcji ,,SadziMY” pod siedzibą nadleśnictwa, mieszkańcy Zielonej Góry i okolic mogli nieodpłatnie otrzymać sadzonki rodzimych drzew i krzewów leśnych.

 • Akcja ,,Ratujmy skowronki”

,,Ratujmy skowronki” to cykliczna akcja i wspólna lubuska inicjatywa, której celem jest zapobieganie wypalaniu traw oraz informowanie społeczeństwa o negatywnych skutkach oddziaływania ognia na środowisko przyrodnicze. Kampania kierowana jest zarówno do najmłodszych jak i osób starszych, a skuteczność jej oddziaływania na świadomość społeczną widać w statystykach pożarowych ostatnich lat- należy jednak pamiętać, że tylko konsekwentnie i z szerokim zaangażowaniem kontynuowana akcja może przynieść trwałe i pozytywne efekty.

 • Akcja ,,Chrońmy las przed pożarem”

Akcja polegała na przekazaniu materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów oraz przeprowadzeniu pogadanek tematycznych przez leśników w okresie wczesnowiosennym i wiosennym.

 • Spotkania edukacyjne o tematyce przeciwpożarowej

Nadleśnictwo Zielona Góra w 2015 roku zorganizowało spotkanie edukacyjne w leśnictwie Przylep, w którym uczestniczyły dzieci z Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. pokaz

W 2017 roku zielonogórscy leśnicy uczestniczyli w uroczystym otwarciu ,,Edukacyjnej sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego ,,OGNIK”, powstałej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Podczas otwarcia sali leśnicy zaprosili zaproszonych gości do swojego stoiska edukacyjno-promocyjnego.

Spotkanie edukacyjne o tematyce przeciwpożarowej, zorganizowane w leśnictwie Przylep, 8.05.2015 r. (fot. Kaja Borzęcka).

 • Akcja ,,Choinka dla szkoły”

Akcja polegała na dostarczeniu choinek do miejscowych jednostek edukacyjnych i przekazaniu przez pracownika nadleśnictwa lub miejscowych leśniczych treści dotyczących pozyskiwania produktów ubocznych lasu w okresie przedświątecznym.

Klasa I c ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze ze swoim drzewkiem bożonarodzeniowym, 22.12.2017 r. (fot. archiwum SP nr 14).

 • Akcja ,,Dokarmianie ptactwa i zwierzyny”

Akcja polegała na rozwiezieniu karmy dla ptaków do lokalnych jednostek edukacyjnych oraz przeprowadzeniu pogadanek przez pracownika nadleśnictwa o tematyce dotyczącej sposobów przygotowania zwierząt i ptaków do sezonu zimowego.

 • Akcje ,,Sprzątanie świata”

Udział nadleśnictwa polegał na zabezpieczeniu strony technicznej wydarzenia oraz współpracy z lokalnymi samorządami w celu nieodpłatnego składowania śmieci, dostarczeniu worków i rękawic ochronnych, czy zorganizowaniu ogniska z kiełbaskami dla wszystkich uczestników akcji.

Akcje sprzątania lasu odbyły się m.in. w 2016 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu, z inicjatywy harcerzy z 1DH ,,Knieja” i 1SH ,,Quercus” oraz Stowarzyszenia Nowe Granice, w ramach posezonowego sprzątania Wzgórz Piastowskich.

W 2017 roku wspólnie z pracownikami firmy Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o. sprzątaliśmy las w leśnictwie Łężyce. Nadleśnictwo Zielona Góra uczestniczyło również w ogólnopolskiej akcji ,,SprzątaMY” lasy oraz wspierało sąsiedzkie sprzątanie lasu przy os. Czarkowo” w Zielonej Górze w 2016 oraz 2019 roku.

W 2020 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Polska 2050 sprzątaliśmy tereny leśne w leśnictwie Łężyce, a z przedstawicielami firmy Proagrica- las w leśnictwie Ochla.

Harcerze ZHR podczas finału akcji ,,SprzątaMY” lasy, 20.09.2019 r. (fot. Kaja Borzęcka).

 • Patronowanie, organizacja, czy współorganizacja konkursów przyrodniczych

Nadleśnictwo Zielona Góra wspierało przebieg organizowanych, czy współorganizowanych przez nadleśnictwo konkursów przyrodniczych.

Plakaty promujące konkurs pn. ,,Fantastyczny las i jego mieszkańcy” z 2017 roku
oraz konkurs plastyczny pn. ,,Las dla rodziny” z 2019 roku (źródło: strony internetowe Nadleśnictwa Przytok oraz MP nr 34 w Zielonej Górze).

 • Międzyszkolny konkurs ,,Żyj z przyrodą w zgodzie”

Cykliczny konkurs przyrodniczy organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 15 w Zielonej Górze, przeprowadzany w maju każdego roku przy siedzibie nadleśnictwa. Konkurs przeznaczony jest dla klas IV wszystkich zielonogórskich szkół podstawowych. Co roku w konkursie biorą udział przedstawiciele kilkunastu szkół podstawowych. Obejmuje on zagadnienia przyrodnicze, konkurs plastyczny i sprawnościowy.

XVI edycja konkursu przyrodniczego pn. ,,Żyj z przyrodą w zgodzie”, 16.05.2015 r.
(fot. Kaja Borzęcka).

 
 • Konkurs przyrodniczy ,,Przygoda z liściem”

Nadleśnictwo rok rocznie obejmuje swoim patronatem konkurs przyrodniczy dla reprezentacji uczniów III klas uczęszczających do zielonogórskich świetlic szkolnych. Organizatorem jest SP nr 15 w Zielonej Górze.

Finał konkursu pn. ,,Przygoda z liściem”, 26.10.2019 r.
(fot. archiwum SP nr 15 w Zielonej Górze).

 • Festiwal piosenki przedszkolnej pn. ,,Biesiada pod Topolą”

Nadleśnictwo wspiera i objęło swoim patronatem festiwal piosenki przedszkolnej. Wydarzenie odbywa się cyklicznie w MP nr 20 w Zielonej Górze, gdzie swój udział potwierdza większość zielonogórskich przedszkoli.

Biesiada pod Topolą w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Zielonej Górze, 21.09.2017 r.

(fot. archiwum MP nr 20 w Zielonej Górze).

 • Kniejowa impreza na orientację (KINO) oraz festiwal piosenki harcerskiej

Nadleśnictwo co roku wspiera i obejmuje swoim patronatem Kniejową imprezę na orientację oraz Festiwal piosenki harcerskiej, organizowane przez 1 DH ,,Knieja”. KINO to największe i najstarsze w regionie zawody na orientację odbywające się co roku w kwietniu na terenie Wzgórz Piastowskich.

Namiot promocyjno-edukacyjny Nadleśnictwa Zielona Góra podczas kniejowej imprezy na orientację, 13.04.2019 r. (fot. Jarosław Zasacki).

 • Współorganizowanie konferencji naukowej

W 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z bezpośrednim sąsiedztwem lasów z aglomeracjami miejskimi. Jednym z organizatorów konferencji było Nadleśnictwo Zielona Góra.

 • Współorganizowanie wydarzeń promocyjno-edukacyjnych

W minionej dekadzie Nadleśnictwo Zielona Góra czynnie wspierało wszystkie wydarzenia edukacyjne, przyrodnicze i sportowe, organizowane w obrębie granic administracyjnych nadleśnictwa, jak również inne wydarzenia organizowane w sąsiedztwie nadleśnictwa o dużej wartości edukacyjnej, przyrodniczej, turystycznej czy sportowej.

Podczas wydarzeń promocyjno-edukacyjnych nadleśnictwo używało mobilnego stanowiska edukacyjnego. Stanowisko wyposażone jest w namiot edukacyjny wraz z ekspozycją, która obejmuje m.in.: tablicę dźwiękową z wybranymi odgłosami ptaków oraz zwierząt leśnych, tropy zwierząt wykonane z żywicy w skali 1:1, ptaki wykonane z żywicy, makiety drewniane (liście), próbki drewna, czy gry edukacyjne (koło fortuny- przeprowadzanie konkursu przyrodniczego).

Mobilne stoisko promocyjno-edukacyjne Nadleśnictwa Zielona Góra podczas festynu ekologicznego
na zielonogórskim deptaku, 5.06.2018 r. (fot. Kaja Borzęcka).

W 2015 roku nadleśnictwo zorganizowało Ogólnopolskie Dni Lasu na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze- Ochli, a ekspozycja prezentowana podczas obchodów została nagrodzona I miejscem w konkursie ,,Ekspozycja roku 2015”.

Nadleśnictwo Zielona Góra współorganizowało Leśny Dzień Dziecka, który odbył się na zielonogórskim deptaku w 2015 roku, w zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym w 2017 roku oraz w 2018 roku podczas festynu lotniczego w Przylepie.

Nadleśnictwo współorganizowało również festyn ekologiczny w 2016 roku pod siedzibą Radia Zachód, Eko Festyn z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska na zielonogórskim deptaku oraz Eko Festyn pn. ,,Dzień czystej wody” nad zalewem w Czerwieńsku w 2018 roku.

W latach 2018-2020 Nadleśnictwo Zielona Góra wspierało poświąteczną akcję recyklingową drzewek bożonarodzeniowych i brało udział w finałach akcji na zielonogórskim deptaku.

Ponadto nadleśnictwo brało czynny udział w festynach rodzinnych organizowanych w latach 2017-2019 w zielonogórskim przedszkolu ,,Jacek i Agatka”, w dożynkach powiatowo-gminnych w Świdnicy w 2017 roku oraz w festynie sportowo-rekreacyjnym ,,Czas na sport” w 2016 roku.

Finał akcji pn. ,,Eko Choinka” na zielonogórskim deptaku, 29.01.2019 r. (fot. Anna Niemiec).