Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów wynosi tu 57 lat.

Główne typy zbiorowisk leśnych występujących na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra:
 
 
Procentowy udział poszczególnych siedlisk leśnych:
  • 80,3% - siedliska borowe (czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku)
  • 19,7% - siedliska lasowe (czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych)

Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 235 m³/ha, a łączny zapas drewna na powierzchni leśnej na dzień 01.01.2021 r. wynosił około 3 ,857 mln m³. Przeciętna zasobność wzrosła w ciągu obowiązywania Planu Urządzenia Lasu na okres 2011-2020 aż o 29 m³/ha (stan na dzień 01.01.2011 r. – 206 m³/ha), a zapas drewna zwiększył się o około 483 tys. m³ (stan na dzień 01.01.2011 r. - około 3,373   mln m³).