Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów wynosi tu 57 lat.

Główne typy zbiorowisk leśnych występujących na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra:
 
 
Procentowy udział poszczególnych siedlisk leśnych:
  • 89,1% - siedliska borowe (czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku)
  • 10,9% - siedliska lasowe (czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych)

 

 
 
 
Średni wiek występujących drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra wynosi 57 lat.