LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Centralna Akcja Straży Leśnej "Bezpieczny Las 24"

Data: 27 maja - 5 czerwca 2024 r.

W związku z rosnącym zagrożeniem pożarowym w lasach, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych uruchamia centralną akcję Straży Leśnej pod kryptonimem "Bezpieczny Las 24". Celem akcji, trwającej od 27 maja do 5 czerwca br., jest monitorowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym oraz zapobieganie podpaleniom lasów.

Priorytety Działań

W trakcie akcji oraz w codziennej działalności kontrolno-prewencyjnej Straży Leśnej, priorytetem będzie:

  • Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych.
  • Zapobieganie celowym podpaleniom lasu.
  • Egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Reakcje na Naruszenia Przepisów

Straż Leśna będzie stanowczo reagować na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą prowadzić do pożaru lub utrudniać działania ratownicze i ewakuacyjne. Naruszenia te są uregulowane w Kodeksie wykroczeń, m.in. w art. 82 § 1 pkt 1, 2, 9 i 11, § 2 pkt 6 i 10 oraz § 3-6, art. 82a § 1 i 2.

Wsparcie i Wyposażenie

W realizację akcji zaangażowane będą także inne służby, takie jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna (PSP) oraz Państwowa Straż Łowiecka (PSŁ). Działania będą wspomagane przez specjalistyczne wyposażenie Straży Leśnej, w tym bezzałogowe statki powietrzne (drony) oraz urządzenia do prowadzenia monitoringu wizyjnego.

Reagowanie na Sytuacje Kryzysowe

W przypadku sytuacji kryzysowej, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych uruchomi Grupę Interwencyjną Straży Leśnej, aby wspierać nadleśnictwa z największym zagrożeniem pożarowym, w tym z zagrożeniem celowych podpaleń.

Zapraszamy do śledzenia przebiegu akcji "Bezpieczny Las 24" i dziękujemy za wsparcie w ochronie lasów przed pożarami.

Poprzednie akcje

Poprzednia akcja Straży Leśnej pn. "Wieniec 24", przeprowadzona w marcu br., miała na celu zwalczanie kłusownictwa i wszelkiego rodzaju szkodnictwa łowieckiego. Liczba zaistniałych zdarzeń podczas patroli Straży Leśnej w regionie wyniosła wówczas 110 przypadków. Większość dotyczyła nielegalnego wjazdu do lasu, prób kradzieży drewna oraz zaśmiecania lasu.

Więcej o działalności Straży Leśnej:

Przeczytaj więcej o rosnącym zagrożeniu pożarowym w lasach w regionie.