LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

W krainie mchów i paproci

30 maja 2023r. w naszej szkole odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem W krainie mchów i paproci. Adresatami konkursu byli uczniowie klas III, którzy uczęszczają do świetlic szkolnych.

W tym roku w konkursie wzięli udział uczniowie z sześciu szkół podstawowych – PSP 7, SP 8, SP 11, SP 17, SP 21 oraz SP 29. Organizatorzy przygotowali dla uczestników pięć zadań, w których uczniowie musieli wykazać się wiedzą przyrodniczo-ekologiczną, dwie konkurencje sprawnościowe oraz jedno zadanie plastyczne. Wszystkie zadania oceniała Komisja w składzie: leśniczy szkółkarz – Pani Kaja Borzęcka, dyrektor ZE nr 3 – Pani Dorota Konopacka oraz wicedyrektor ZE nr 3 – Pani Karolina Kopaczyńska.

Zadania, które rozwiązywali uczniowie:

- Quiz dla młodych obserwatorów przyrody.

- Literowa ptasia rozrzucanka.

- Podrzucanie kukułczych jaj – konkurencja sprawnościowa.

- Leśny detektyw.

- Sowa – zadanie plastyczne.

- Rozpoznawanie drzew iglastych … po igłach.

- Zwinna wiewiórka - konkurencja sprawnościowa.

- Na grzyby.

Wyniki konkursu:

- I miejsce SP 21 (42 punkty)

- II miejsce SP 29 (41 punktów)

- III miejsce PSP 7 (40 punktów)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Konkurs odbył się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Zielona Góra. Serdeczne podziękowania składamy Pani Kai Borzęckiej za merytoryczne wspieranie naszego konkursu oraz Nadleśnictwu Zielona Góra za przekazane nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu.

Dziękujemy również Radzie Rodziców za ufundowanie poczęstunku dla dzieci.

 

Tekst i fotografie: Marta Muszyńska, Małgorzata Lesicka