LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zakończenie kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Głównym celem projektu było zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w takich nadleśnictwach, jak Nadleśnictwo Zielona Góra zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

W nadleśnictwie działa system obserwacyjno alarmowy, którego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru. System składa się z trzech dostrzegalni pożarowych, punktu alarmowo-dyspozycyjnego, patroli lotniczych, patroli przeciwpożarowych oraz sieci stałej obserwacji naziemnej.

Samochód patrolowo-gaśniczy należący do ww. systemu, został zakupiony w ramach projektu ochrony przecipożarowej, na który Lasy Państwowe otrzymały dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

Całkowita wartość zadania - 138 152,95 zł.

Wysokość środków kwalifikowanych - 137 420,00 zł.

Projekt realizowany był ze środków własnych oraz funduszy unijnych - dofinansowanie pokrywa 85% kosztów kwalifikowanych.