Wydawca treści Wydawca treści

Miejsca i obiekty

Teren Nadleśnictwa Zielona Góra jest atrakcyjny pod względem turystycznym m.in. ze względu na swoje położenie w nieznacznej odległości od dużych ośrodków miejskich, jak również sąsiedztwo dróg międzynarodowych. Duży ruch turystyczny stwarza możliwości promowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, w tym również proekologicznej gospodarki leśnej.

Lasy otaczające Zieloną Górę odgrywają dla jej mieszkańców rolę rekreacyjno-wypoczynkową, stanowiąc bazę – szczególnie weekendowego – wypoczynku. Okalające miasto bory sosnowe są zasobne w jagody i należą ponadto do niezwykle „grzybnych".
Dzięki sieci dróg oraz arterii turystycznych, przeznaczonych w szczególności dla spacerowiczów, rowerzystów i amatorów nordic walking, drzewostany Nadleśnictwa są łatwo dostępne dla turystów.
 
Aktualnie na terenie Nadleśnictwa znajdują się:
 1. Miejsca postoju i parkingi leśne są dogodnie usytuowane dla wszystkich miłośników leśnych wycieczek pieszych, rowerowych oraz nordic walking. W sezonie z możliwości bezpiecznego pozostawienia pojazdu mogą skorzystać amatorzy grzybobrania. Miejsca postojowe wyposażone są w ławostoły, kosze na śmieci, ławeczki, stoliki oraz stojaki na rowery.
 2. Ścieżki przyrodniczo-leśne:
  • „Do Wieży";
  • Ścieżka od Parku Piastowskiego;
  • Ścieżka dydaktyczno-leśna „Sekrety Lasu".
 3. Szlaki przeznaczone do turystyki konnej
  Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra wytyczono 60 km szlaków dla pasjonatów jeździectwa:
  • w okolicy miejscowości Ochla;
  • w okolicy miejscowości Przylep;
  • w okolicy Zielonej Góry.
 4. Szlaki turystyczne/nordic walking
  Dla entuzjastów nordic walking wytyczono i oznakowano na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra 19 szlaków turystycznych o łącznej długości ok. 320 km:
  • Czarny - biegnący od Czerwieńska przez Płoty, Drzonów w kierunku Grabowca;
  • Żółty - biegnący od Nadleśnictwa Przytok przez Czerwieńsk, Laski w kierunku Ciemnic;
  • Zielony - tworzący pętlę, której początek i koniec znajdują się w Zielonej Górze, przebiega obok os. Przysiółek Rybno, przez Górę Wilkanowską, Ochlę i na terenie Nadleśnictwa Przytok przez Jędrzychów, Drzonków, Raculę do Zielonej Góry;
  • Czerwony - rozpoczyna się w Zielonej Górze, biegnie do Świdnicy, mijając po zachodniej stronie Łochowo i dalej na tereny Nadleśnictwa Nowa Sól;
  • Niebieski - biegnie z Zielonej Góry przez Wzgórza Piastowskie, Górę Wilkanowską, Ochlę do Zatonia.
 5. Szlaki rowerowe
  Na terenie Nadleśnictwa znajduje się ok. 80 km oznakowanych tras rowerowych. 
  Nadleśnictwo zaproponowało ponadto lokalnym samorządom udostępnienie dróg przeciwpożarowych i gospodarczych do użytku rowerzystów (pętla rowerowa wokół miasta).

Zobacz również portal CzasWLas.pl