Miejsca i obiekty

Teren Nadleśnictwa Zielona Góra jest atrakcyjny pod względem turystycznym m.in. ze względu na swoje położenie w nieznacznej odległości od dużych ośrodków miejskich, jak również sąsiedztwo dróg międzynarodowych. Duży ruch turystyczny stwarza możliwości promowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych, w tym również proekologicznej gospodarki leśnej.

Warto zobaczyć

Na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zielona Góra znajduje się co najmniej kilkanaście ważniejszych obiektów kultury materialnej: 6 cmentarzy, 1 pomnik, 1 wieża obserwacyjna murowana, 3 stanowiska z bunkrami i co najmniej 3 stanowiska kurhanów.