Zanocuj w lesie!

„Zanocuj w lesie” to projekt, dzięki któremu już od 1 maja do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu Lasy Państwowe udostępnią ponad 600 tys. ha w 425 nadleśnictwach. Dotychczas takich legalnych miejsc do nocowania w lasach było tylko 46.

Nadleśnictwo Zielona Góra przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra na obszarze objętym programem ,,Zanocuj w lesie" można używać kuchenek gazowych (przy spełnieniu warunków zawartych w regulaminie.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  • regulaminem korzystania z obszaru (dostępny poniżej w załączeniu),
  • mapą obszarów objętych Programem ,,Zanocuj w lesie" (dostępna poniżej w załączeniu oraz na mapie Banku Danych o Lasach, czy z poziomu aplikacji Mbdl),

  • zasadami bezpiecznego korzystania z lasu,
  • mapą okresowego zakazu wstępu do lasu (fragmenty lub całe obszary wyznaczone do nocowania mogą być czasowo wyłączane z użytkowania ze względu na sytuację przeciwpożarową lub inne względy związane z bezpieczeństwem nocujących oraz otaczającej ich przyrody. Sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem!),
  • miejscami objętymi stałym zakazem wstępu do lasu, tj. stanowiącymi uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków (wg Ustawy o lesie, Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444),
  • wykazem powierzchni, na których obowiązują okresowe zakazy wstępu do lasu (ze względu na prowadzone prace gospodarcze),
  • wykazem terminów, podczas których odbywają się w okresie jesiennym i zimowym polowania zbiorowe (obwieszczenie na stronie www Gminy Czerwieńsk). Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu.

Nocleg przewidujący więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu, należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl, poprzez wypełnienie dostępnego poniżej formularza, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, telefon kontaktowy, mail kontaktowy, liczbę nocy (daty), liczbę osób, planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru), zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:
Katarzyna Szkopińska, tel: +48 68 323 74 53

Wybierając się do „leśnego hotelu” należy jednak pamiętać, że w lesie nie ma kranów, bieżącej wody, restauracji czy parkingu. Są za to wspaniała przyroda, dzikie zwierzęta czy owady i nie zawsze sprzyjające warunki atmosferyczne. Akcja „Zanocuj w Lesie” skierowana jest przede wszystkim do osób przygotowanych do bytowania w trudnych warunkach terenowych.

Spędzenie nocy w lesie to zetknięcie się z dziką przyrodą w całej okazałości. Dlatego nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, zdrowym rozsądku oraz przestrzeganiu ustalonego regulaminu, dostępnego poniżej.

Więcej informacji o projekcie: Program ,,Zanocuj w lesie", Program „Zanocuj w lesie" — Lasy Państwowe