Położenie

Nadleśnictwo Zielona Góra jest jednym z dwudziestu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Położone jest ono na terenie powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego oraz powiatu grodzkiego Zielona Góra. Swoim zasięgiem Nadleśnictwo obejmuje 4 gminy: Czerwieńsk, Świdnicę, Dąbie, Krosno Odrzańskie oraz miasto Zieloną Górę. Podzielone jest ono na 10 leśnictw, przy czym zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi 31287 ha, a powierzchnia lasów i innych gruntów pozostających w zarządzie to 17 300,89 ha.

Historia

Nadleśnictwo Zielona Góra zostało utworzone w 1945 r. jako jedno z małych nadleśnictw zlokalizowanych wokół miasta Zielonej Góry. W okresie 1945-1992 podlegało ono licznym zmianom terytorialnym; zmieniały się również nazwy nadleśnictwa (Ochla, Wilkanowo). W dzisiejszych granicach Nadleśnictwo Zielona Góra funkcjonuje od 01.01.1993 r. na podstawie Zarządzenia nr 64 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31. 12. 1992 r.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Działania w projekcie skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia.

Współpraca

Nadleśnictwo Zielona Góra współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.