LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu

Nadleśnictwo Zielona Góra zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie na usługę pn.: Wykonywanie usług pielęgnacji terenów zielonych przy siedzibie Nadleśnictwa Zielona Góra i ścieżce edukacyjnej oraz specjalistyczne usuwanie drzew stwarzających zagrożenie.

Ofertę należy przekazać Zamawiającemu w terminie do dnia 08.08.2022 r., do godziny 15:00.
W skład oferty wchodzi:

  • Wypełniony i podpisany formularz „Oferta” – załącznik nr 3,
  • Wypełniony i podpisany formularz cenowy – załączniki nr 4.1 i 4.2,
  • Wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w pkt. 2 – załącznik nr 5.

Ofertę można:
a) przesłać e-mailem na adres: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl lub przesłać faksem na nr: 68 326 70 96,
lub
b) przesłać pocztą albo dostarczyć osobiście na adres: Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie: „OFERTA pielęgnacja zieleni i specjalistyczne usuwanie drzew”.