LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA SPECJALISTYCZNE USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH

Nadleśnictwo Zielona Góra ogłasza zamówienie na specjalistyczne usuwanie drzew stwarzających zagrożenie o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złoty

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Specjalistyczne usunięcie drzew stwarzających zagrożenie na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2023/24", polegające na ścince lub podkrzesaniu drzew rosnących w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych, torów kolejowych, szlaków komunikacyjnych, dróg publiczncyh, budowli i budynków na terenie Nadlesnictwa Zielona Góra, przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 18.04.2023r. w sekretariacie Nadleśnictwa Zielona Góra, adres: Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra lub przesłać na adres zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl

W załączeniu znajdują się wszystkie dokumenty dotyczace ww. zamówienia.